MITÄ TEEMME?

Kehittämäämme uutta Plafco-materiaalia voidaan käyttää kertakäyttöisten kuluttajamuovituotteiden, kuten juomapillien ja muovisten pakkauskääreiden korvaamiseen sekä monikerrospakkauskartonkien korvaamiseen ohuemmalla ja paremmin kosteutta kestävällä jäykällä yksikerrosratkaisulla.

Plafco Fibertech Oy: patentoimassa Plafco-prosessissa raaka-aineena käytettävä paperi muunnetaan Plafco-materiaaliksi, joka on täysin uudenlainen 100 % ympäristöystävällinen komposiittimateriaali vailla haitallisia kemikaaleja.

Menetelmän avulla raakapaperin sisältämä selluloosa saadaan toimimaan sideaineena, jolloin raaka-aineena käytettävän paperin sisältämät kuidut liimautuvat tehokkaasti yhteen muodostaen Plafco-materiaalin ominaisuudet. Materiaalia voidaan lisätä paperikierrätysprosesseihin, jolloin siitä saatavan raaka-aineen ominaisuudet paranevat hyvälaatuisten kuitujen ja liukosellun määrän kasvun johdosta.

KETKÄ

Plafcoa Teamiin kuuluvat perustajaosakas hallituksen jäsen CTO Prof. Dr.-Ing. Jukka Valkama sekä perustajaosakkaat hallituksen puheenjohtaja Miki Kuusinen ja hallituksen jäsen Alexander Fuchs.

Jukka Valkama vastaa myös tutkimuksesta ja tuotekehityksestä yhtiössä. Tämän lisäksi Jukka Valkama toimii Saksassa DuaDuale Hochschule Baden-Württembergin Paperikeskuksen paperiteknologian osaston johtajana. Hänellä on pitkä kokemus tieteellisistä tutkimushankkeista paperi- ja pakkausteollisuudessa.

Yhtiöllä on teknologian ja tuotantoprosessin kehittämiseen erikoistunutta osaamista.

Plafco Fibertech Oy on suomalainen yritys, ja sillä on operatiivista toimintaa Saksassa osakkuusyrityksensä Plafco Fibertech GmbH:n kautta.

Teemme laajaa tutkimus- ja kehitysyhteistyötä niin yliopistojen, kuten kuin paperi- ja pakkausalan yritysten kanssa.

TUOTTEET

voidaan käyttää kertakäyttöisten kuluttajamuovituotteiden, kuten juomapillien ja muovisten pakkauskääreiden korvaamiseen sekä monikerrospakkauskartonkien korvaamiseen ohuemmalla ja paremmin kosteutta kestävällä jäykällä yksikerrosratkaisulla.

Plafco-materiaalin ominaisuuksia voidaan suunnitella ja muokata yrityksenne tarpeita silmällä pitäen. Se voidaan toimittaa valmiina tai jatkokäsiteltävänä raaka-aineena tai kokonaisratkaisuna, joka sisältää yrityksenne tiloihin asennettavan Plafco-tuotantoyksikön.

Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä niin kerromme lisää mahdollisuuksista.

KILPAILUT

Vaikka yrityksemme on nuori, on kehitystyömme tulokset jo huomioitu alan kilpailuissa.

  • Winner Blue Sky Young Researchers Award 2017/18 (Tero Tervahartiala, osakeksijä)
  • 2019 Clean Tech Scandinavia TOP25Finalists (+200 hakijaa)
  • 2019 Sustainability Award Finalist TOP25Finalists (+250 hakijaa)

CONTACT US

  Annan luvan tietojeni tallentamiseen elektronisesti sekä tietojen antamiseen yrityksen sisällä asianomaisille tahoille. Plafco Fibertech ei luovuta tietoja ulkopuolisille.